Katou Tsubasa

Surname加藤 (Katou)
Given name翼 (Tsubasa)
Birthday2001-10-28 (13 years old)
Zodiac SignScorpio

Products of Tsubasa Katou at cdjapan

Actor in:
Konshuu, Tsuma ga Uwaki shimasu Konshuu, Tsuma ga Uwaki shimasu
堂々 力
Doudo Tsutomu
  

comments
Language: